Utslipp

Nyheter

Utslipp fra elveløp

Utslipp fra Jølstra og Nausta: Jølstra har en gjennomsnittlig normalvannføring ved utløp til fjorden på 44 m3/s https://www.radgivende-biologer.no/uploads/Rapporter/1854.pdf Side 19.   Nausta har en gjennomsnittlig normalvannføring ved utløp til fjorden på 24,5...

Magnafloc 155

Magnafloc er hyppig brukt til vannrensing, samt innen gruve og metallurgisk industri som har utslipp av restprodukter. Flokkuleringsmidler (Magnafloc 155): Magnafloc består av anioniske polyakrylamider. Den delen av stoffet som det er knyttet miljøbetenkeligheter til er rester av monomeren...