Nordic Mining

Nyheter

Utslipp fra sjødeponi

(Bilde: Nordic Mining AS)   Planlagte totale utslipp fra rutilutvinning Engebø hele 50 års perioden:  Tallene er hentet fra «motstandernes» publikasjoner i media og er ikke videre kvalitetssikret.  Totale utslipp fra sjødeponi Engebø, periode 50 år Svovelsyre: 60000 tonn...