Titan og rutil

Nyheter

Scandiumoksid

Scandium stammer fra det latinske ordet Scandia som betyr Scandinavia. Scandium eksisterer i naturen i oksidform. Det er svært vanskelig å fremstille rent Scandium metall. Det ble isolert som rent metall første gang i 1937 ved elektrolyse av en eutektisk blanding av kalium, litium, og scandium...

Hvordan utvinne Scandium fra Titan avgangsmasse

Metoden for å utvinne Scandium fra en titan avgangsstrøm er overordnet beskrevet i forbindelse med en patentbeskrivelse. Figur 2 er et prosessflytdiagram som overordnet beskriver trinnene i utskillingsprosessen fra en titan avgangsstrøm. Andre metoder kan finnes her.

De sjeldne jordmetallene Scandium og Yttrium

De sjeldne jordmetallene blir mer og mer ettertraktet etterhvert som nye bruksområder dukker opp. Når noe blir mer ettertraktet, har man muligheten til å skru prisen opp ett hakk eller to. Sjeldne jordmetaller finnes i fjellet, og for å få tilgang på disse metallene, må man drive gruvevirksomhet,...

Verdivurdering titansmelteverk

Her er en verdivurdering for titansmelteverk og titanpulverproduksjon.     Lav Snitt Høy Enhet Produksjonstid 50 50 50 år Råvarer 22500 30000 37500 tonn Råvarekostnad pr....

Kursutvikling fram mot oppstart

(Sist oppdatert: 13.06.2015) Hvordan vil kursen utvikle seg ved godkjent sjødeponiløsning? Et forslag i kvartalsoppløsning for de neste 4-5 årene er vist nedenfor.   Oppdatering 13.06.2015   Antatte milepæler Engebø: 2015-Q2 Godkjent reguleringsplan og...

Beregning av potensielt årlig utbytte i Nordic Mining

Beregnet årlig utbytte i Nordic Mining med utbytteprosent på 10%. Tillegg fra eventuell videreforedling er ikke tatt med i beregningene. Fordi 90% er satt av til reinvesteringer, er ikke lånerenter på finansiering tatt med, lånerenter, garantikostnader etc. trekkes av...

Globale miljøbesparelser ved rutilutvinning i Engebø

Rutilutvinning i Engebø vil bl.a. gi følgende miljøbesparelser i et globalt perspektiv: Sluttproduktet TiO2: Kortere transportvei fra produksjonssted til sluttbruker (Førde->Europa) istedenfor (fra den andre siden av kloden->Europa) = 80% reduksjon av CO2 utslipp TiO2-belagte fliser...

Bruksområde for 2% deponiavgang - Mellomlager for høyaktivt atomavfall

Førdefjorden med sitt store dyp kan vise seg å være velegnet som nytt mellomlager for høyaktivt atomavfall. Kanskje kan det like så godt bli permanent? Regjeringen er i allefall i beit. Det er behov for et nytt, uavhengig mellomlager, og hva kan vel være bedre enn å slå to fluer i en smekk? Noe av...

Innsigelsessaken

Publisert: 2015-01-17  Sist oppdatert: 2016-05-02   10.09.2010 I forbindelse med sjødeponisaken i Engebø har Fiskeridirektoratet region vest i brev av 10.09.2010 og oppfølgende brev av 13.09.2010 reist motsegn til reguleringsplanen for tiltaket....