Titan og rutil

Nyheter

Samlede bruksområder for deponiavgang

(Sist oppdatert: 11.06.2015) Mulige alternative bruksområder for avgangsmasse: Avgangsmassene fra rutilproduksjonen i Engebø kan det finnes alternative bruksområder for. Nedenfor er det listet opp noen potensielle bruksområder som muligens kan benytte masser fra avgangen: Flytende hoteller og...

Bruksområde for 21% deponiavgang - Betongproduksjon

I 2011 brukte verden ca 20 milliarder tonn betong. Til en kubikkmeter vanlig betong vil det normalt gå med 140 – 190 liter vann, 300 – 350 kg sement, 950 kg sand og 900 kg stein/pukk, tilsammen ca. 2300 kg. Til den nye senketunnellen i Bjørvika gikk det med 90000 m3 betong. Hvert element var på...

Verdivurdering Nordic Mining AS

Last updated: 08.12.2016 NORDIC MINING ASA Low Base case  - 35% Medium low Base case  - 15% Base case Base case  + 15% Medium high Base case  +...

Verdivurdering Nordic Rutile AS

  Sist oppdatert: 2017-08-20                                                                      ...

Nordic Rutile

(Sist oppdatert 17.06.2015) Engebøforekomsten Nordic Rutile sine ressursestimater for Engebøforekomsten er på 154 mill. tonn (616 mill. "Sierra-tonn"). Nordic Rutile planlegger en produksjon på 80'-100' tonn pr. år. Rutilkonsentrasjonen i ressursen er ca. 3,75%. Driften planlegges å gi en direkte...

Utslipp fra sjødeponi

(Bilde: Nordic Mining AS)   Planlagte totale utslipp fra rutilutvinning Engebø hele 50 års perioden:  Tallene er hentet fra «motstandernes» publikasjoner i media og er ikke videre kvalitetssikret.  Totale utslipp fra sjødeponi Engebø, periode 50 år Svovelsyre: 60000 tonn...