Sjødeponi

Nyheter

Innspill, innsigelse, innstilling og tilleggsutredninger i Engebøprosjektet

Innspill, innsigelse, innstilling og tilleggsutredninger Sammenhengen mellom de mange rådene og innspillene fra gruveteamet, innsigelsen fra Fiskeridirektoratet region vest, innstillingen fra fiskeridirektoratet og kravet om tilleggsutredninger fra Miljdirektoratet har blitt satt i system og finnes...

GESAMP

The Joint Group of Experts on the Scientific Aspects of Marine Environmental Protection (GESAMP) is an advisory body, established in 1969, that advises the United Nations (UN) system on the scientific aspects of marine environmental protection. The Technical Secretaries of the nine UN agencies IMO,...

Bruksområde for deponiavgang - CO2-lagring

Engebøfjellet, på nordsiden av Førdefjorden i Sogn og Fjordane, består av en 2,5 km lang eklogittkropp. - Det kan hende at vann og CO2 kan spille en rolle også i denne forbindelse, både for å få et renere sluttprodukt ved at silikat-urenheter fjernes, og ved å bruke avgangen til permanent...

Den eufotiske sonen

Fra miljødirektoratet.no (TA2715-2010): Bergverk og avgangsdeponering: Status, miljøutfordringer og kunnskapsbehov - I norske fjorder vil vannlaget hvor primærproduksjon skjer, og hvor planteplankton produseres, begrense seg stort sett til de øvre 20-30 m. Derfor anbefales det at avgang føres ut...

Sub-sea tailings deposition evaluation guideline

Norsk bergindustri sin rapport nr. 2 (prSN/TR-9432) om Sub-sea tailings deposition evaluation guideline publisert mars 2015. A guideline for characterization of tailings intended for sub-sea deposition, the deposition site and receiving environment: - The Water Framework...

Completing the definition of inert waste in §22 2006/21/EC

Completing the definition of inert waste in implementation of Article 22(1)(f) of Directive 2006/21/EC of the European Parliament and the Council concerning the management of waste from extractive industries. The purpose of complementing the definition of inert waste is to establish clear criteria...

SUSPROC "Sustainable Production and Consumption"

In 2014-2017, SUSPROC will carry out the review process of the BREF on the Management of tailings and Waste-rock in mining activities (MTWR BREF). SUSPROC "Sustainable Production and Consumption" - By coordinating the information exchange between stakeholders from industries, Members...

EWMA inviterer til dialogmøte i Kirkenes 10-12.11.15

"Environmental Waste Management (EWMA) er en kunnskapskluster som fokuserer på forskning og utdanning knyttet til petroleums- og mineralindustri i arktiske miljø." "Vi trenger industri og mineralnæring, men vi er også på vei mot null-utslippssamfunnet? Hva betyr det for mineralnæringen? Kan de...