Bruksområder - avgangsmasse

Nyheter

Bruksområde for deponiavgang - dekkmasse for gassrørledninger

Det ble brukt 700 000 tonn eklogitt som dekkmasse for gassrørledningen til Ormen Lange prosjektet. Nye gassledninger kan benytte eklogittavgang fra Engebø. I "Verdiskapingsplan Sogn og Fjordane 2014–2025" er Ilandføring av gass til Gulen et tema og...

Bruksområde for deponiavgang - CO2-lagring

Engebøfjellet, på nordsiden av Førdefjorden i Sogn og Fjordane, består av en 2,5 km lang eklogittkropp. - Det kan hende at vann og CO2 kan spille en rolle også i denne forbindelse, både for å få et renere sluttprodukt ved at silikat-urenheter fjernes, og ved å bruke avgangen til permanent...

Tror oppdrettsmerder i betong er framtiden

"Fishfarming Innovation planlegger å støpe en prototyp av framtidens fiskemerd – en betongtank. Det kan skje på Vestbase." "Prosjektet har allerede fått støtte fra Innovasjon Norge og Norges forskningsråd. Det samarbeides også tett med Sintef, NTNU, Norcem, Normet og konsulentselskapet Dr. techn....

Flevopolder - the largest artificial island reclaimed on water in the world

"The Flevopolder is a polder, or region of reclaimed land, in Flevoland, Netherlands. The eastern part was drained in 1955 and the southern part in 1968." "Unlike other major polders such as Noordoostpolder and the Wieringermeer, the Flevopolder is completely surrounded by bordering lakes, the...

Økologisk gruvedrift gir gull av gråstein

"Steinmel er finmalte bergarter og mineraler, og har vært brukt i jordbruket i årtusener. I motsetning til det naturlige mineralmaterialet i jorda har "nytt" steinmel friske bruddflater. Det gir positive gjødsel- og jordforbedringseffekter, særlig i næringsfattig morenejord, sand- og myrjord....

Bruksområde for deponiavgang - Flytende stedsutvikling

Coastal Construction Corporation: "CCC handler i første omgang om serieproduserte flytehoteller på egnede steder langs kysten." "Grunnmodellen er tegnet 61 meter lang og 24 meter bred, med to etasjer under dekk og to, tre over. Konstruksjonen omsettes som skip, bare med langt lengre...

Tildekking av forurenset sjøbunn i Trondheim havn

Forurenset sjøbunn i Trondheim havn skal dekkes til med knust bergmasse.   Omfang: Tiltaksområdene: 380 000 m2 120 000 m2 mudring og 380 000 m2 tildekking 100 000 m2 tynntildekking i Ilsvika   Mål: Etter tiltak skal sjøbunnen i Kanalen, Brattørbassenget...