Bruksområder - avgangsmasse

Nyheter

Tildekking av forurenset sjøbunn i Førdefjorden

Konsentrasjonen av kobber i sjøsedimentene i Førdefjorden overskrider grenseverdien på 50 mg/dm3 med 539% (NIVA delrapport til 5761-2009, side 12). Når sjødeponiet har kommet igang vil kobberkonsentrasjonen i det øverste sjøbunnsedimentet i de forurensede områdene av Førdefjorden reduseres med...

Bruksområde for 21% deponiavgang - Betongproduksjon

I 2011 brukte verden ca 20 milliarder tonn betong. Til en kubikkmeter vanlig betong vil det normalt gå med 140 – 190 liter vann, 300 – 350 kg sement, 950 kg sand og 900 kg stein/pukk, tilsammen ca. 2300 kg. Til den nye senketunnellen i Bjørvika gikk det med 90000 m3 betong. Hvert element var på...

Forurenset fjord, kategori 3

Førdefjorden innerst ved Førde er sterkt  forurenset , kategori 3 (søkeord: Førde). 100 steder er alvorlig forurenset med behov for snarlige tiltak (kategori 3). Nåstatus: Førdefjorden, Indre Forurensningene innerst i Førdefjorden kommer hovedsaklig fra tidligere...