NOM KELIBER VIDDI  GOOGLE  HO1 HO2 OB  FORUM  :NOM NORU KELIBER

 

Nyheter

Flotol B

Flotol B består av terpenalkohol som brytes ned biologisk (> 80 %). LC50- verdien knyttet til fisk er oppgitt til 10-100 mg og produktet har et kjemisk oksygenforbruk på 2,4 mg/g.  Konsentrasjonen av Flotol B i avgangsledningen vil være ca. 2 mg/l før fortynning. Etter fortynning vil...

Magnafloc 155

Magnafloc er hyppig brukt til vannrensing, samt innen gruve og metallurgisk industri som har utslipp av restprodukter. Flokkuleringsmidler (Magnafloc 155): Magnafloc består av anioniske polyakrylamider. Den delen av stoffet som det er knyttet miljøbetenkeligheter til er rester av monomeren...

Flotinor SM 15

Flotinor SM 15 er en blanding av sure fosforsyreestere og er opptil 80 % bionedbrytbart. Konsentrasjonen av Flotinor SM 15 i avgangsledningen (før fortynning) vil være ca. 20 mg/l. Innenfor en avstand på ca. 50 m fra munningen av avgangsrøret forventes fortynningen av stoffer i...