NOM KELIBER VIDDI  GOOGLE  HO1 HO2 OB  FORUM  :NOM NORU KELIBER

 

Nyheter

Akkumulert utlekking av tungmetaller fra sjødeponiet etter 50 år

NIVA utgav i 2009 en rapport med bl.a. resultater fra utlekkingsforsøk av tungmetaller fra eklogitt. Utlekkingsforsøket ble gjennomført med kontinuerlig tilførsel av oksygen i sjøvannet. Dette forsterker utlekkingen kraftig, da oksygeninnholdet i sjøvannet avtar med dypet. De 11 elvene som renner...

Tungmetallkonsentrasjoner i drikkevannet på Malta

Det har nylig blitt gjort undersøkelser av drikkevannskvaliteten på Malta. Gjennomsnittlige konsentrasjoner, maks. konsentrasjoner og grenseverdi av tungmetallkonsentrasjoner i drikkevann iht. EU's vanndirektiv er vist nedenfor: Element Gj.sn. verdi Max....

Nordic Rutile - Noen viktige dokumenter

Noen gjeldende dokumenter: Tillatelse til gruvevirksomhet i Engebøfjellet UTKAST  ENDELIG Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven (utslippstillatelse) UTKAST   ENDELIG  Reguleringsplan med konsekvensutredning for utvinning av rutil i...

Utlekking av kadmium fra deponiområdet i Førdefjorden

NIVA har i rapporten O- 27199 – WP4: "Fysisk/kjemiske egenskaper til eklogitt og avgang" beskrevet et utlekkingsforsøk av kadmium til sjøvann utført i 2009. Av eksperimentet ser man at det lekker ut 3,59 ug kadmium pr dm3 sjøvann ila. 263 dager. Man ser også at utlekkingen skjer tilnærmet...

Status påmeldte til den store nommerfesten 2015

Status påmelding til nommerfesten 2015 (sist oppdatert: 09.08.2015): Antall påmeldte totalt: 16 (18) stk     Kommer ca. kl:   Før 16:00: 1 stk ~16:00: 10 stk ~17:00: 4...

Utslipp pr merd

Forfaktor: 1,25 kg fiskefor pr kg fisk, Fiskeforspill: 10%, Periode: 50 år   Fiskefor Oppgitt verdi Oppgitt enhet Ref. år Omregnet mg/kg 780 tonn 1560 tonn 2340 tonn 3120 tonn 4680 tonn 5460...

Strømforholdene i Førdefjorden

Studenter ved Geofysisk institutt ved UiB har undersøkt strømforholdene i Førdefjorden: "Hvis turbulensen viser seg å være svært kraftig, kan man kanskje vurdere å undersøke om spredningen blir så effektiv at konsentrasjonen av gruveavfallet blir så liten at den ikke gjør skade på miljøet, men blir...

Den Store Nommerfesten 2015

Mange ønsker å markere at det ble gitt godkjenning til Nordic Mining for engebøutbygging og gruvedrift i Naustdal.  Hurra!! Derfor er det satt opp noen alternative datoer samt forslag til møtesteder. Dato og sted som har fått flest stemmer innen utgangen av 10 mai blir (sannsynligvis)...

Spørsmål og svar om gruvedrift i Engebøfjellet

Fordi det har svirret endel uriktig informasjon i nyhetysbildet de siste dagene, har regjeringen sett seg nødt til å publisere litt fakta om gruvedrift i Engebøfjellet.   "Dette er en sak der ulike hensyn må balanseres mot hverandre. Regjeringen ønsker en mineralnæring i...