380 klima-millioner til kobber-revolusjon

"Enova gir 380 millioner i investeringsstøtte til Glencore Nikkelverk i Kristiansand. Pengene skal brukes til å delfinansiere et helt nytt elektrolyseanlegg som på sikt kan gjøre verdens kobber- og sinkproduksjon betraktelig mer klimavennlig."

"Energibruken kan reduseres med hele 35 GWh ved nikkelverket i Kristiansand. Det tilsvarer strømforbruket til 1 750 norske boliger. Grunnen til at Enova vurderer det som riktig å gå inn med 380 millioner kroner i dette prosjektet, er likevel potensialet teknologien har internasjonalt.

– Spredningspotensialet gjør dette til et kjempespennende prosjekt. Anlegget er planlagt som visningsanlegg både innad i Glencore og overfor andre aktører. Om resultatene svarer til forventningene, er sjansen god for at denne teknologien blir standard innenfor Glencore-konsernet, sier administrerende direktør i Enova, Nils Kristian Nakstad.

 

Glencore er et internasjonalt selskap med stor virksomhet, og teknologien antas å kunne bidra til energireduksjoner i størrelsesorden 7 TWh/år innenfor sink og kobber. I et klimaperspektiv vil denne energibesparelsen kunne gi reduksjoner i årlige CO2-utslipp på mellom 3,5 og 4,0 millioner tonn. Dette utgjør omkring 6–8 prosent av det samlede norske CO2-utslippet i 2014."

"Enova-sjefen mener slike prosjekter er helt avgjørende i møte med klimautfordringen."

"Glencore Nikkelverk i Kristiansand håper også at den nye teknologien gjør det mulig å produsere mer kobber."