Bruksområde for 21% deponiavgang - Betongproduksjon

I 2011 brukte verden ca 20 milliarder tonn betong.

Til en kubikkmeter vanlig betong vil det normalt gå med 140 – 190 liter vann, 300 – 350 kg sement, 950 kg sand og 900 kg stein/pukk, tilsammen ca. 2300 kg.

Til den nye senketunnellen i Bjørvika gikk det med 90000 m3 betong. Hvert element var på 37000 tonn.

Togsviller, broelementer, tunnelbekledning, skipsskrog, prefabelementer, berlinmurer, rør, kummer og skyskrapere er noen av bruksområdene.

I Norge er betongforbruket ca. 1 m3 pr person. I Norge er det ca. 5092000 mennesker, som tilsvarer et forbruk på 11,7 millioner tonn betong. Dersom 5% av den årlige produksjonen kan produseres av restmasse, vil dette tilsvare 21% av den planlagte deponimassen.

Av restmassene etter rutilproduksjonen kan betongelementer til alle formål masseproduseres.