Bruksområde for 28% deponiavgang - kubæsjerstatning

Gjødsel fra husdyr tilsvarende 15,8 millioner tonn produseres hvert år og spres utover åkrene. Dersom 5% av dette volumet ble erstattet med deponiavgang fra Engebø ville det i løpet av en 50 års periode utgjøre 39,5 millioner tonn som tilsvarer 28% av den planlagte deponiavgangen.

28% av deponiavgangen kan brukes til jordforbedring i Norge. På kjøpet får man reduserte klimagassutslipp.