Bruksområde for 18% deponiavgang - Grenlandsfjordene

Et velegnet bruksområde for deponimassene vil være som tildekningsmasse i Grenlandsfjordene. Behovet er tildekking av 28 km2 forurenset sjøbunn.

De første forsøkene med tynntildekking i Grenlandsfjordene ble utført i 2009. Under forsøkene ble det benyttet leire, aktivt kull og knust kalkstein som tildekkingsmasse. Aktivt kull inneholder bl.a. gammel nano.

Forsøksområdene har blitt overvåket siden 2009, og det viser seg at tynntildekking uten tilsetning av aktivt kull fungerte bra de første 23 månedene, men etter 39-56 måneder hadde er forurensede bunnsedimentene trengt igjennom tildekningslaget (side 13). Tynntildekking innblandet aktivt kull, dvs. nanopartikler, hadde bedre effekt på sikt enn det hadde i de første månedene.

Fylkesmannen i Telemark sier følgende:

"Modellprognoser viser at dioksinkonsentrasjonene i fisk og skalldyr vil være høyere enn dagens grenseverdier fram til midt på 2040-tallet, hvis det ikke gjøres aktive tiltak."

Prosessen kan fremskyndes med 20-30 år og de estimerte kostndene for denne tildekkingen ligger mellom 300-1000 millioner kroner.

En løsning kan da være et tykkere tildekkingslag uten tilsatt aktivt kull. Sjøveien er avstanden ca.100 mil, omtrent samme avstand som mellom Førdefjorden og Nederland.

Dersom man regner samme fraktekostnad, 40 kr/tonn, vil man for 300 mill kr. kunne frakte 7,5 millioner tonn. For 1000 millioner kroner får man 25 millioner tonn dekkmasse.

Deponimassene kan fraktes miljøvennlig ved bruk av batteridrevne lasteskip fra Førdefjorden til Grenlandsfjordene. (den første batteridrevne fergen er allerede satt i drift).

Dette tiltaket ville isåfall benyttet ca. 18% av de planlagte utslippene i Førdefjorden.