Bruksområde for deponiavgang - Kvikkleirestabilisering og rassikring

Behovet for kvikkleirestabilisering og rassikring er enormt. NVE har laget et kart som viser bl.a. kvikkleireområder og rassikringsområder i Norge. Mange områder gjenstår å bli kartlagt, bl.a. Sogn og Fjordane. Kvikkleire kan bl.a. stabiliseres med motfyllinger.

Ved veiutbygginger kommer man ofte bort i situasjoner hvor stabilisering er nødvendig. For eksempel ved bygging av E6 Trondheim-Stjørdal påløpte det 150-200 mill. kroner ekstra for 70 meter vei fordi det var nødvendig med kalksementstabilisering mellom spuntveggene. Ved ombygging av fylkesvei 760 Viesbakkene i Grong måtte 250000 m3 med masse flyttes.

Rassikringer kan f.eks. utføres som rasoverbygg i betong og oppmuring av fangvoll.

Med et snev av planlegging kan kvikkleireundersøkelser og rassikringsbehov i Sogn og Fjordane kartlegges i takt med oppbyggingen av rutilproduksjonsfasilitetene. Dermed kan et nytt, stort bruksområde for deponiavgang etableres i form av bl.a. støttefyllinger og fyllmasse ved veiutbygging i Sogn og Fjordane.