Flotinor S2

Flotinor S2 er en karbonsyre hvor mer enn 80 % brytes ned biologisk.

I henhold til opplysninger i sikkerhetsdatablad for dette stoffet er LC50-verdien 1-10 mg/l (fisketoksisitet) og et kjemisk oksygenforbruk på 2,36 mg/g.

 

Konsentrasjonen av Flotinor SM 15 i avgangsledningen vil være ca. 7 mg/l før fortynning.
Etter primærfortynning vil konsentrasjonen være 0,2 mg/l.