Garnet solid-state electrolyte/Li metal interface

Publisert på tu.no 8. januar 2017:

Ny metode gir bedre ytelse fra faststoff-batterier
Forskere ved A. James Clark School of Engineering og University of Maryland Energy Research Center  hevder  å ha løst et problem knyttet til litiumionbatterier uten flytende elektrolytt – som kan gi tryggere batterier med bedre ytelse og lavere pris på sikt. Med rent litiummetall vil det potensielt være langt mer litium tilgjengelig, og dermed høyere kapasitet.

Forskerne hevder nå å ha funnet en mulig løsning på problemene, slik at elektrolytt av modifisert granat kan brukes, samtidig som motstanden i grenseflaten mellom elektrolytten og elektroden blir lavere.

Ved å avleire en tynnfilm av aluminiumoksid mellom elektrolytt og anode i en celle med litiummetallanode og granatelektrolytt, reduseres impedansen fra 1,71 kiloohm per kvadratcentimeter til 1 ohm per kvadratcentimeter ved romtemperatur.

"Vi har allerede demonstrert demonstrert rundt 300 wattimer per kg total cellemasse, og prosjekterer å passere 400 wattimer per kg i svært nær fremtid, sier Wachsman."

Garnet solid-state electrolyte/Li metal interface

John B. Goodenough, mannen som av mange anses som litiumionbatteriets far, sier i pressemeldingen fra universitetet at dette er en viktig utvikling. Goodenough var ikke selv involvert i forskningen. 
 
Han bemerker at selv om funnene i forskningen er viktig for de som jobber med å erstatte flytende elektrolytt med faststoffelektrolytt, er ikke alle utfordringer løst.
 
Han påpeker, i likhet med Valøen, at funnene ikke umiddelbart kan sies å gi batterier som kan lades med høy effekt.
 
Hvordan løsningen skal kunne produseres med en større overflate og samtidig ha gode nok mekaniske egenskaper, er også et problem som er uløst, bemerker han.
 
Les mer på tu.no.