Global aluminiumsproduksjon

"I 2011 var den globale produksjonen av primæraluminium om lag 44 millioner tonn. Hydros primærproduksjon i 2011 var nærmere 2 millioner tonn, noe som tilsvarer 4,5 prosent av verdensproduksjonen."

For å produsere 1 tonn aluminium medgår det ca. 2 tonn alumina som igjen bruker 4-7 tonn bauxitt.

 

Det betyr at globalt forbruk av alumina og bauxitt i 2011 var hhv:
  • Alumina: 88 mill. tonn
  • Bauksitt: min./snitt/max. 176/242/308 mill. tonn

85% av alumina fremstilles fra bauxitt.

Med fremstilling av alumina fra anortositt vil 1 mill. tonn anortositt gi 300000 tonn alumina og biproduktet kalsiumkarbonat som fremstilles i prosessen vil binde 110000 tonn CO2.

Dersom man lykkes med et fullskala prosessanlegg i Gudvangen og man antar at denne teknologien på sikt kan erstatte 25% av dagens globale behov, vil man årlig kunne binde 6,75 millioner tonn CO2. I tillegg vil man få en kraftig miljøbesparelse i form av reduserte deponier av "red mud". Pr. tonn bauxitt utvunnet får man 3 tonn "red mud" Med et snittforbruk på 5,5 tonn bauxitt pr tonn alumina og 85% av alumina kommer fra bauxitt, vil 25% av verdensforbruket av alumina tilsvare en reduksjon av "red mud"-deponering på 617 millioner tonn årlig.

De estimerte ressursreservene av anortositt i Gudvangen inneholder nok alumina til å dekke Hydros globale behov i 38 år. Utnyttelse av aluminareserven i Gudvangen vil tilsvare en besparelse på 2,5 milliarder tonn "red mud" og samtidig binde 55 millioner tonn CO2. Det tilsvarer 1,25 ganger norges samlede CO2-utslipp i 2014.

En slik teknologi som kan implementeres globalt og som vil gi så store globale besparelser av miljøet burde kunne være berettiget støtte til utvikling.