Globale miljøbesparelser ved rutilutvinning i Engebø

Rutilutvinning i Engebø vil bl.a. gi følgende miljøbesparelser i et globalt perspektiv:

Sluttproduktet TiO2:

  1. Kortere transportvei fra produksjonssted til sluttbruker (Førde->Europa) istedenfor (fra den andre siden av kloden->Europa) = 80% reduksjon av CO2 utslipp
  2. TiO2-belagte fliser begrenser bakterieutvikling og sykdomsutbrudd
  3. TiO2-belagte brostein og murstein renser byluft, tar opp NO, NO2 og NOx
  4. TiO2 renser forurenset vann slik at det kan drikkes. Dette kan redde mange liv i den tredje verden.
  5. Rutil produsert i Engebø vil medføre mindre belastning på miljøet enn tilsvarende produksjon ved en annen gruve fordi produksjonsanlegget ved Engebø vil tilfredsstille de strengeste miljøkrav.

 

Biprodukter:

  1. Granitt kantstein og granittheller kan produseres lokalt istedenfor å importeres fra Kina

 

Utnyttelse av restmasser:

  1. Jordforbedring, erstatte tradisjonell husdyrgjødsling og redusere klimagassutslippene
  2. Tildekning av forurensede bunnsedimenter gir ny og bedre grobunn for bunndyrssamfunn
  3. Støttefylling Fedje