Grenseverdier for tungmetaller i jordforbedringsmaterialer vs. Engebø-eklogitt

Grenseverdier for tungmetaller i kalk:

EU planlegger å utvide og endre gjødselregelverket. I dag gjelder det bare enkelte typer mineralgjødsel og kalk. Målet er at det på sikt skal omfatte alle gjødsel og jordforbedringsprodukter. Som et ledd i denne prosessen har det nå kommet forslag om grenseverdier for tungmetaller i kalk i den eksisterende gjødselforordningen, som er gjennomført i forskrift om EF-gjødsel.

Mattilsynet ønsker innspill til foreslåtte grenseverdier for tungmetaller i kalk. Dette gjelder  alle forhold slik som konsekvenser for bransjen og helse- og miljøbeskyttelse.

Cd 3 mg/kg tørrstoff
Cr VI  2 mg/kg tørrstoff
Hg 2 mg/kg tørrstoff
Ni 90 mg/kg tørrstoff
Pb 200 mg/kg tørrstoff
As 120 mg/kg tørrstoff
 
Engebø-eklogitten har blitt analysert for tungmetallinhold for å kunne stadfeste om den er egnet som tildekkingsmateriele for forurenset sjøbunn eller som jordforbedringsmateriale:
Grenseverdier i eklogittavgangen Engebø:
 
Cd 0,14 mg/kg tørrstoff
Cr VI ikke oppgitt
Hg 0,016 mg/kg tørrstoff
Ni 25,8 mg/kg tørrstoff
Pb 6,85 mg/kg tørrstoff
As <3 mg/kg tørrstoff
 
For å gjøre det litt tydeligere:
Tungmetall Eklogitt Kalk Enhet
Cd 0,14 3 mg/kg tørrstoff
Cr VI - 2 mg/kg tørrstoff
Hg 0,016 2 mg/kg tørrstoff
Ni 25,8 90 mg/kg tørrstoff
Pb 6,85 200 mg/kg tørrstoff
As <3 120 mg/kg tørrstoff