Grytaelva og Stølselva

Karakteristisk for vannet i elvene er:
• pH mellom 5,2 – 7 (svakt surt)
• høyt fargetall (humuspåvirket vann)
• ionefattig (lavt tungmetallinnhold)
• noe forhøyet innhold av nikkel (nederst i Grytaelva)
• noe forhøyet innhold av aluminium
• lav alkalitet
• bunndyrforholdene indikerer at elvene er upåvirket
 

Vannkvaliteten i Grytaelva og Stølselva er omtrent den samme. Det er ikke helsefarlig å drikke vannet, men alkaliteten bør økes for å bedre de bruksmessige egenskapene dersom vannforekomstene skal brukes som kilde for husholdninger.

https://www.naustdal.kommune.no/Handlers/fh.ashx?MId1=39&FilId=34