Hvilke land tillater sjødeponering av inert geologisk masse?

Dette verdenskartet viser alle land som ikke har forbud mot deponering av inert geologisk materiale i sjø: