Hvor mye kadmium er det egentlig i Førdefjorden i dag mon tro?

Kadmium finnes i små mengder i sjøvann og konsentrasjonen kan variere mye. Både bunnsedimentene i Førdefjorden og eklogittavgangen har blitt analysert. Resultatene viser at kadmiuminnholdet i bunnsedimentene er 0,1 ug/g mens eklogittavgangen inneholder < 0,1 ug/g.

Dette betyr at det er mindre kadmium i avgangsmassene enn det er i bunnsedimentene. Bunnsedimentene er sedimenterte partikler fra bl.a. elveutløp, avrenning overvann, utslipp fra husholdninger, fiskeoppdrett og nedbør.