Hvor mye svovel er det egentlig i Førdefjorden idag mon tro?

Fjorddeponiet er beregnet å maksimalt utgjøre 1 % av fjordvolumet. Fjordeponiet vil maksimalt bli 140 mill. m3 (250 mill. tonn). Det betyr at Førdefjorden rommer 14000 mill m3.

Vanlig sjøvann inneholder 0,091% svovel. Det betyr at dersom Førdefjorden består av normalt sjøvann uten forhøyde konsentrasjoner som er normalt i fjorder med elveutløp, vil vannvolumet i Førdefjorden i dag inneholde 12,74 mill. m3 svovel.

0,091% svovel gir 0,091 g/kg sjøvann.
Sammenhengen mellom svovel og svovelsyre: SO2 + H2O + O2 = H2SO4
 
Da får man: 0,091% svovel = 0,091 g/kg sjøvann = 0,279 g svovelsyre pr kg sjøvann. Sjøvann ved 4 degC og saltinnhold på 3,5% har tetthet 1,025 kg/dm3. Konsentrert svovelsyre (98%) i sjøvann blir da 0,286 g/dm3
 
Svovelsyre i avgangen vil etter fortynning være ca. 1,5 mg/dm(0,0015 g/dm3).
 
Svovelsyrekonsentrasjonen i deponiavgangen vil være 190 ganger lavere enn konsentrasjonen i vanlig sjøvann. Det vil si at svovelsyrekonsentrasjonen i Førdefjorden vil avta mens deponeringen pågår.