Bruksområde for 15% deponiavgang - Kan erstatte importerte steinmaterialer 2013

Statistikk fra SSB viser at norsk import i 2013 for utvalgte varer var:

 • Gatestein av naturlig stein, unnt skifer: 63206 tonn
 • Kantstein og heller av naturlig stein, unnt skifer: 62813 tonn
 • Monument- el bygningsstein: 72144 tonn
 • Murstein og bygningsstein av lettbetong: 18552 tonn
 • Murstein og bygningsstein av sement, betong el kunstig stein: 17166 tonn
 • Belegningsstein og gressarmeringsstein av sement, betong el kunstig stein: 27047 tonn
 • Takstein, av sement, betong el kunstig stein: 37158 tonn
 • Varer av sement, betong el kunstig stein: 18909 tonn
 • Prefabr. elementer for bygg og anlegg av betong eller sement: 233360 tonn
 • Varer av sement/betong el kunstig stein: 44865 tonn
 • Ildfast(e) murstein, blokker, fliser o.l.: 5158 tonn
 • Murstein, keramiske: 10671 tonn
 • Keramiske fliser, terninger o.l. varer, unnt når overfl.kan omsluttes av et kvadr.: 103279 tonn
 
Dersom noen av disse produktene helt eller delvis kan erstattes med lokalproduksjon fra restmassene etter rutilutvinning, vil man få en ekstra miljøgevinst, og ikke minst enda flere norske arbeidsplasser.
 
Hadde man f.eks. erstattet importen av gatestein, kantstein, prefabrikerte elementer og murstein med lokalproduksjon fra restmassene ville det utgjort over 20 millioner tonn eller omtrent 15% av de totale avfallsmassene.