Keliber

Med produksjon av 9000 tonn Li2CO3 (Lithium carbonate) er det beregnet et årlig malmuttak på ca. 400 000 tonn. Råmalmen inneholder ca. 1,1% lithiumoksid 0g det regnes med et totalt svinn på 20%, dvs at man får ca. 320 000 x 1,1% = 3520 tonn Li2O pr. år. 1 tonn Li2O med tilsatsmaterialer gir 2,473 tonn Li2CO3, dvs. 8705 tonn Li2CO3 pr. år.

Hovedproduktet Li2CO3 kan videreforedles til LiPF6 ved en totrinnsprosess på hhv. 3 og 4 timer. Denne prosessen er hverken enegrikrevende (280 degC i 3 timer og 30 degC i 4 timer) eller tar lang tid. Det vil si at den kjemiske fremstillingsprosessen ikke kan være spesielt kostnadsdrivende. Tilsatsmaterialene kan maksimalt koste rundt 4-5 000 USD/tonn da LiPF6 har steget 500% på 1 år mens Li2CO3 lå på rundt $5-6 000 pr. tonn.

9000 tonn Li2CO3 gir 36 900 tonn LiPF6 til en nettoverdi 36 900 x (50 000 - 10 000) = 1476 MUSD pr. år.
 
Med produksjon av 9000 tonn Li2CO3 pr år og levetid på 10 år blir nettofortjenesten 14760 MUSD som med $kurs 8,7 tilsvarer 128 mrd. kr og da blir NOM sin verdiøkning (med P/E 10) ca. 32 mrd. kr. Men mest sannsynlig vil prisen korrigeres ned igjen fra $50 000/tonn etterhvert som den globale produksjonskapasiteten øker, ref. linken nedenfor. Samtidig vil en folke-elbil-boom mest sannsynlig ugyldiggjøre de fleste progoser på hvor balansen mellom supply og demand vil ligge de nærmeste årene. Men selv med en 500% retur av prisen blir NOM sin andel verdt 6,5 mrd. kroner eller ca. 70 kr/aksje med 92,6 mill. aksjer.
 
Due to the surge in production and sales of alternative energy vehicles in China, the price of LiPF6 has reached more than $60,000/t—up 500% up compared to that in Oct. 2015, according to CCM.
 
However, according to market analyst firm CCM, based on the current planned capacity expansions, the LiPF6 industry may face overcapacity in 2017.