Natriumsilikat

Natriumsilikat (vannglass) er en svært basisk forbindelse (pH=12.4). Konsentrasjonen av natriumsilikat iavgangsledningen vil være ca. 42 mg/l før fortynning.

Etter fortynning vil konsentrasjonen være 1,4 mg/l.