Nordic Mining med ny teknologi for utvinning av Alumina, Silika og kalsiumkarbonat fra anortositt

Prosessen går i korte trekk ut på at anortositt først blir plassert i et mineralsyrebad for å separere kalsium og aluminium fra silika.

Målet deres er ikke bare å ta ut alumina, men også de andre omsettbare bestanddelene i anortositten.

Den ene delen er silika, som blant annet kan brukes i dekk, sement og skosåler. Den andre delen er kalsiumkarbonat, et råstoff som brukes i kjemisk industri og blant annet som fargepigment i papir, maling og tannkrem.

https://www.tu.no/industri/2013/08/14/gammel-teknologi-kan-gi-ny-aluminaindustri-i-norge