Nordic Rutile

(Sist oppdatert 17.06.2015)

Engebøforekomsten

Nordic Rutile sine ressursestimater for Engebøforekomsten er på 154 mill. tonn (616 mill. "Sierra-tonn"). Nordic Rutile planlegger en produksjon på 80'-100' tonn pr. år. Rutilkonsentrasjonen i ressursen er ca. 3,75%. Driften planlegges å gi en direkte sysselsetning på 170 personer på fulltid. Biproduktet granatkonsentrat vil tilsvare ca. 100-125% av rutilproduksjonen. Ved utgangen av 2014 hadde selskapet 308,5 mill. aksjer og kursen var £0,078 (0,9 kr) ved årets slutt.

Gjennomsnittlig levealder i Norge er 82 år og i Norge har man ikke krav om minstelønn men noen yrker reguleres via tariffavtaler. Arbeid på byggeplasser har snittlønn på ca. 175 kr/time (ca. 28500 kr. pr måned). Det kreves også mange med høyere utdannelse som lønnes tilsvarende bedre.

 

Ressursreserver

Ressursreserver pr. 2009 ("Estimated" fra 1997):

NR Ressurs (mill. tonn) Rutil gehalt Rutil SR Rutil SR (I+Z)
Measured - - - 0,67 22 %
Inferred 122,6 3,75 % 4,60 1,35 1,4 %
Indicated 31,7 3,77 % 1,20 6,37 16 %
Estimated 228,7 3,75 % 8,58 - -
Sum (mill. tonn) 383 3,75 % 14,37 8,39 14 %

Tar man med estimatet fra 1997 vil engebøforekomsten være ca. 70% større enn ressursreserven til Sierra Rutile, som er verdens største forekomst i dag. "SR (I+Z)" illustrerer hvor mye ilmenitt- og zircon reservene utgjør ift. rutilreservene til SR, dvs. at ilmenitt og zirconreservene tilsvarer 14% av rutilreservene (målt i tonn) pr. sept. 2014. Tar man ikke med estimatet fra 1997, er SR-ressursen ca. 45% større enn engebøressursen.

 

Verdi- og risikovurdering

 

Biproduksjon

 
 

Potensielle bruksområder for avgangsmasse

 
 

Aktuelle dokumenter

 

Videoer fra bunnen av Førdefjorden

https://vimeo.com/45367920 

https://vimeo.com/54273815