Samlede bruksområder for deponiavgang

(Sist oppdatert: 11.06.2015)

Mulige alternative bruksområder for avgangsmasse:

Avgangsmassene fra rutilproduksjonen i Engebø kan det finnes alternative bruksområder for. Nedenfor er det listet opp noen potensielle bruksområder som muligens kan benytte masser fra avgangen: