Sibirske vulkaner utryddet nesten alt liv i sjøen for en stund tilbake

Forskere mener at karbonutslipp og forsuring av havene etter hektisk vulkanaktivitet i Sibir førte til at 96% av alt marint liv og rundt 70% av alt liv på land døde. Dette er omtalt som perm-trias utryddelsen som skjedde for omlag 252 millioner år siden.

Noen forskere har kommet frem til at katastrofen kan skyldes store gassoppsamlinger:

"Gassene ble dannet nede i dypet, men de sprengte seg vei opp gjennom selvlagede piper med diameter opp til 5-600 meter. Mer enn 200 slike avgassingspiper er funnet. En mengde kratre vitner om at pipene kollapset etter utbruddene."

Kanskje forhidrer man en ny stor katastrofe ved å lette litt på trykket her og der under kontrollerte former? Isåfall burde man intensivere gassletingen og produksjonen før det er for sent.