Spørsmål og svar om gruvedrift i Engebøfjellet

Fordi det har svirret endel uriktig informasjon i nyhetysbildet de siste dagene, har regjeringen sett seg nødt til å publisere litt fakta om gruvedrift i Engebøfjellet.
 
"Dette er en sak der ulike hensyn må balanseres mot hverandre. Regjeringen ønsker en mineralnæring i Norge, men det skal stilles strenge miljøkrav. Konsekvensene for naturen er grundig utredet. I dette tilfellet er miljøkonsekvensene begrenset og miljøkravene så strenge at gruvevirksomhet kan tillates. Miljødirektoratet har anbefalt å gi utslippstillatelse."