Status Førdefjorden og de 11 elvene

Status Red al selva (Liaelva) fra Vann-nett: Økologisk tilstand: Antall dårlig.Kjemisk tilstand: Udefinert. Kvalitetselementer: Fisk: Dårlig.

Elv Økologisk tilstand Kjemisk tilstand Kvalitets-element: Fisk
Jølstra Antatt dårlig Oppnår god Dårlig
Nausta Antatt moderat Oppnår god Moderat
Grytaelva Antatt god Udefinert Ingen registreringer
Stølselva Antatt god Udefinert Ingen registreringer
Heilevangselva Antatt moderat Udefinert Ingen registreringer
Soleimselva NA NA NA
Erdøla Antatt moderat Udefinert Ingen registreringer
Redalselva Antatt dårlig Udefinert Dårlig
Skarvenvassdraget NA NA NA
Kråkeneselva NA NA NA
Gravdalselva Antatt moderat Udefinert Ingen registreringer
Førdefjorden, Indre Antatt dårlig Oppnår ikke god Bunnfauna: Dårlig
Førdefjorden, Midtre Antatt god Udefinert Bunnfauna: Ingen reg.
Førdefjorden, Ytre Antatt god Udefinert Bunnfauna: Ingen reg.