Strømforholdene i Førdefjorden

Studenter ved Geofysisk institutt ved UiB har undersøkt strømforholdene i Førdefjorden:

"Hvis turbulensen viser seg å være svært kraftig, kan man kanskje vurdere å undersøke om spredningen blir så effektiv at konsentrasjonen av gruveavfallet blir så liten at den ikke gjør skade på miljøet, men blir transportert ut av fjordsystemet og fordeler seg langs store områder av kysten."

Det er også en måte å si det på. Vår, springflo og partikkeltransport bl.a. fra elver har pågått i noen år allerede. På bunnen av Førdefjorden er det bereget at det ligger ca. 7 km3 med sedimenterte partikler, hovedsaklig silt og leirepartikler. Hvor finner man igjen disse 7 km3 med partikler idag? Hvordan endrer kornstørrelsene seg ift. avstand en fra partikkelkilden (elven)? Hvordan endrer tykkelsen på sedimentasjonslaget seg ift. avstanden fra partikkelkilden?