Svovelsyre

Svovelsyre tilføres sjøvann som er en god buffer, samt at eklogitt er en basisk bergart og dermed en naturlig buffer.

Natriumsilikat som er sterkt basisk (pH=12) vil på samme måte bidra til nøytralisering. LC50-verdier er oppgitt til 10-100 mg/l (fisk og reker).

Konsentrasjon i avgangsledningen vil være maks ca. 46 mg/l før primærfortynning og etter fortynning ca 1,5mg/l.