Tildekking av forurenset sjøbunn i Førdefjorden

Konsentrasjonen av kobber i sjøsedimentene i Førdefjorden overskrider grenseverdien på 50 mg/dm3 med 539% (NIVA delrapport til 5761-2009, side 12).

Når sjødeponiet har kommet igang vil kobberkonsentrasjonen i det øverste sjøbunnsedimentet i de forurensede områdene av Førdefjorden reduseres med omtrent 1000%.