Tildekning av forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden kan snart bli en realitet

Sandefjordsfjorden er så forurenset at den er på listen over de mest forurensede fjordene i landet. Miljødirektoratet har sagt seg villig til å dekke 75% av kostnadene dersom de får nok midler på budsjettet.

"Ett av stoffene man ser for seg å bruke kalles aktivt karbon. Sand, knust stein og leire er også aktuelle. Aktivt karbon er ikke ett stoff, men kan være laget av alt fra oppmalt kokosnøttskall til kull som er hentet ut fra berget. Poenget med dette stoffet er at det er veldig finkornet og har en stor og kronglete overflate."

"Dermed kan hver partikkel av dette stoffet binde til seg store mengder forurenset masse. Og dersom et dyr skulle få det i seg, er det stor sannsynlighet for at partikkelen, inkludert forurensning, kommer gjennom hele fordøyelsessystemet uten å legge igjen forurensning inne i dyret, forteller prosjektlederen."