Tungmetallkonsentrasjoner i drikkevannet på Malta

Det har nylig blitt gjort undersøkelser av drikkevannskvaliteten på Malta. Gjennomsnittlige konsentrasjoner, maks. konsentrasjoner og grenseverdi av tungmetallkonsentrasjoner i drikkevann iht. EU's vanndirektiv er vist nedenfor:

Element Gj.sn. verdi Max. verdi Grenseverdi Enhet
Aluminium 10 43 200 ug/dm3
Kadmium 3 14 5 ug/dm3
Krom 2 30 50 ug/dm3
Kobber 20 20 2000 ug/dm3
Jern 60 275 200 ug/dm3
Bly 4 4 10 ug/dm3
Nikkel 3 62 20 ug/dm3
Sink 11 62 - ug/dm3

Drikkevannet på Malta inneholder i gjennomsnitt 3 ug kadmium pr. liter vann. Til sammenligning utgjør utlekking av kadmium fra sjødeponiet i Førdefjorden 0,015 ug/dm3 akkumulert etter 50 år, dvs. 1 tohundrende del av konsentrasjonen i drikkevannet til malteserne.