Utslipp fra sjødeponi

(Bilde: Nordic Mining AS)

 

Planlagte totale utslipp fra rutilutvinning Engebø hele 50 års perioden: 

Tallene er hentet fra «motstandernes» publikasjoner i media og er ikke videre kvalitetssikret. 

Totale utslipp fra sjødeponi Engebø, periode 50 år
Svovelsyre: 60000 tonn (nøytraliseres raskt i sjøvann)
Natrium: 50000 tonn (bordsalt)
Fosforsyre: 50000 tonn (har liten innvirkning på biologisk liv, wikipedia)
Karbonsyre: 18000 tonn (kullsyre)
Akrylamid: 4500 tonn (finnes i potetgull, kaffe, knekkebrød osv.)