Verdivurdering Scandiumforekomst i Eklogittavgangen Engebø

 Eklogitten er tidligere analysert  og prøvene inneholdt 42,6 ug/g Scandium. Scandium er et sjeldent jordmetall (REE) som omsettes fra 3700-5000 USD/kg. Omsetningen er svært liten pga. at det pr. i dag ikke foregår direkte utvinning av dette metallet av betydning. Scandium har noen svært gode og ettertraktede egenskaper, spesielt som legering i aluminium. 2% Scandium tilsatt i aluminium åpner for et ny dimensjon av bruksområder. I dag omsettes aluminium for ca. $2/kg og Al-Sc (2%) for $170/kg.

En annen analyse, utført av NGU på 115 kjerneprøver, viste en gjennomsnittlig Scandiumkonsentrasjon på 44,69 ug/g. (dvs. 5% høyere gehalt).

For at Scandium skal bli kommersielt anvendbart må prisen ned. I verdivurderingen nedenfor er salgsverdien reduser med 90% i forhold til dagens salgspris.

  Lav Snitt Høy Enhet
Eklogittforekomst 250 250 250 mill. tonn
Sc-innhold i eklogitten 0,0320 0,0426 0,0533 g/kg
Scandiumforekomst 7988 10650 13313 tonn
Vekslingskurs USD-NOK (08.04.2015) 8,06 8,06 8,06 kr
Salgsverdi Scandium 99,99% 5000 5000 5000 USD/kg
Salgsverdi Scandium 99,90% 3700 3700 3700 USD/kg
Salgsverdi Scandium snitt 4350 4350 4350 USD/kg
Salgsverdi 10% av dagens pris på Scandium 435 435 435 USD/kg
Salgsverdi 10% (hele forekomsten) 3,5 4,6 5,8 Mrd. USD
Salgsverdi 10% (hele forekomsten) 28,0 37,3 46,7 Mrd. NOK
Investering produksjonsanlegg 4,5 6 7,5 Mrd. NOK
Årlige salgsinntekter etter investering 470 627 783,2 Mill. NOK
Driftskostnader pr. år (100 mann á 1 mill. x 2,5) 188 250 312,5 Mill. NOK
Netto driftsresultat/år 282 377 471 Mill. NOK
Totalte inntekter 14,1 18,8 23,5 Mrd. NOK
Antall aksjer 308,5 308,5 308,5 Mill. 
Aksjebidrag 45,8 61,0 76,3 kr/aksje