Verdivurdering titansmelteverk

Her er en verdivurdering for titansmelteverk og titanpulverproduksjon.

 

  Lav Snitt Høy Enhet
Produksjonstid 50 50 50 år
Råvarer 22500 30000 37500 tonn
Råvarekostnad pr. tonn 1313 1750 2188 USD/tonn
Årlig råvarekostnad 237 421 658 mill. kr
3D print titanmetall pris (alibaba) 0,05 0,1 0,15 USD/gram
Titanmetallproduksjon 11250 15000 18750 tonn
3D print titan salgspris 601500 802000 1002500 kr/tonn
Volumjustert pris (75% reduksjon) 150375 200500 250625 kr/tonn
Sum årlige innteker 1,69 3,01 4,70 mrd. kr
Investeringskostnader smelteverk 5,9 5,9 5,9 mrd. kr
Investeringskostnader titanpulverproduksjon 3 3 3 mrd. kr
Totale investeringskostnader 8,9 8,9 8,9 mrd. kr
Årlig energiforbruk 281 375 469 GWh
kWh pris 0,23 0,30 0,38 kr/kWh
Årlige strømutgifter 63 113 176 mill. kr
Antall ansatte 248 330 413 stk
Lønnskostnader 750000 1000000 1250000 kr/årsverk
Årlige lønnskostnader 186 330 516,25 mill. kr
Andre driftskostander (50% av lønn+strøm) 125 221 346 mill. kr
Sum årlige driftskostnader 0,61 1,08 1,70 mrd. kr
Årlig profitt 1,08 1,92 3,00 mrd. kr
Total profitt etter investeringer 45 87 141 mrd. kr
Ant. aksjer 308,5 308,5 308,5 mill.
Bidrag aksjeverdi 146 283 458 kr/aksje

USD/NOK 22.03.2015: 8,02