Forskning og utvikling

Nyheter

BIA - Brukerstyrt innovasjonsarena

"BIA skal fremme norsk næringslivs evne og vilje til innovasjon gjennom å støtte FoU-prosjekter som tar utgangspunkt i bedriftenes egne strategier og utfordringer, uavhengig av område eller tema.   BIA organiserer en åpen konkurransearena for "Innovasjonsprosjekter i næringslivet" der...

CLIMIT - Miljøvennlig gassteknologi

"CLIMIT er et offentlig program for å akselerere kommersialisering av CO2-håndtering gjennom økonomisk stimulering av forskning, utvikling og demonstrasjon. Programmet er et samarbeid mellom Forskningsrådet og Gassnova.   CLIMIT-programmet finansierer prosjekter knyttet til forskning,...