Lovverk

Nyheter

New mining law 2015 to simplify permits and licenses in Serbia

"The new mining and geology research will simplify procedures for research and exploration of mine projects will be adopted by end of 2015 stated Mirjana Filipovic state secretary in Ministry of mining and energy. The purpose of the new mining law is ease the access for new investors in mining...

REACH 2018 could squeeze EU supplies of mineral processing chemicals

"New rules requiring European refiners of industrial minerals to register chemicals they use in quantities exceeding 1 tonne could see some substances no longer manufactured or imported into the EU and may lead companies to relocate to other countries to avoid the regulatory pressure." "Imports of...

Eksporthåndboken

Eksporthåndboken er en nyttig side dersom man trenger å holde seg oppdatert på handelsreglene i internasjonale markeder og andre forhold som påvirker eksport. Gjennom Eksporthåndboken gir Innovasjon Norge norske bedrifter enkel, gratis tilgang til informasjon om rammebetingelser og regelverk...

Avfallshåndteringsplan for mineralavfall

Et faktaark utarbeidet av Miljødirektoratet som beskriver litt om avfallshåndteringsplanen ved bryting og utvinning av naturstein og ikke– metalliske industrimineraler.

Surface Mining (dagbruddsdrift) i USA

Dagbruddsdrift har blitt heftig kritisert av bl.a. miljøvernere i lang tid. Spesielt kullgruver har kommet i fokus, og de som er mest opptatt av miljøet kan nesten ikke skjønne hvorfor verden trenger sort ekkelt kull som energikilde når det finnes "grønn" energi. Alpha Natural Resources har...

Nordic Rutile - Noen viktige dokumenter

Noen gjeldende dokumenter: Tillatelse til gruvevirksomhet i Engebøfjellet UTKAST  ENDELIG Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven (utslippstillatelse) UTKAST   ENDELIG  Reguleringsplan med konsekvensutredning for utvinning av rutil i...

Direktoratet for mineralforvaltning

Direktoratet for mineralforvaltning med bergmesteren for Svalbard har normalt følgende oppgaver å utføre:   Oppgaver knyttet til mineralloven: Tildeling av undersøkelses- og utvinningsrett for statens mineraler. Behandle søknader om prøveuttak både for grunneiers og statens mineraler....

Fiskeridirektoratet avdeling vest

Fiskeridirektoratet avdeling vest påkrevde i 2010 mer omfattende undersøkelser i forbindelse med etablering av sjødeponi i Førdefjorden på grunn av usikkerhet rundt spredning av forurensning fra deponeringen. I 2012 krever de at mulige forurensninger fra oppdrettsnæringen ikke skal undersøkes fordi...

Forurensningsloven

Et utdrag av forurensningsloven som kan angå mineralvirksomhet:   Kap. 1. Innledende bestemmelser.   § 1. (lovens formål) Denne lov har til formål å verne det ytre miljø mot forurensning og å redusere eksisterende forurensning, å redusere mengden av avfall og å fremme en bedre...

SalmonCamera sin klage til ESA

SalmonCamera skriver at det er planlagt at Førdefjorden i Sogn og Fjordane skal ødelegges og at de derfor klager Regjeringen, Sogn og Fjordane fylkeskommune, Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Naustdal og Askvoll kommuner og Nordic Mining inn for ESA for mangelfull bruk av EU sine lover og regler i...