Film

Nyheter

Roboten er klar, Deep Sea Mining kan starte!

Roboten er klar. Nå kan Deep Sea Mining endelig starte! "The world's first deep sea mining robot sits idle on a British factory floor, waiting to claw up high grade copper and gold from the seabed off Papua New Guinea - when a wrangle over terms is solved. Beyond Papua, in international waters,...

Pressefrokost om gruvedrift i Engebøfjellet 19. mars 2012 - Klif og DN

Dette er heldigvis historie og derfor ikke relevant lengre, men det gir en fin oversikt over status i prosjektet før det ble krevd ytterligere informasjonsinnhenting. Pressefrokost om gruvedrift i Engebøfjellet 19. mars 2012 - Klif og DN  Gruvedrift i Engebøfjellet 2 - Ellen Hambro,...

Videoer fra bunnen i Førdefjorden

Nordic Mining har lagt ut flere videoer som viser bunnforholdene ved det planlagte sjødeponiet. Videoene viser at fjorden består av finpartikulær mudderbunn som er sedimenterte organiske og uorganiske partikler fra elveutløp, overvann, nedbør etc. Massene (ca. 85%) som er planlagt å deponere i...

Nordic Rutile

(Sist oppdatert 17.06.2015) Engebøforekomsten Nordic Rutile sine ressursestimater for Engebøforekomsten er på 154 mill. tonn (616 mill. "Sierra-tonn"). Nordic Rutile planlegger en produksjon på 80'-100' tonn pr. år. Rutilkonsentrasjonen i ressursen er ca. 3,75%. Driften planlegges å gi en direkte...