Føre-var

Nyheter

Innspill, innsigelse, innstilling og tilleggsutredninger i Engebøprosjektet

Innspill, innsigelse, innstilling og tilleggsutredninger Sammenhengen mellom de mange rådene og innspillene fra gruveteamet, innsigelsen fra Fiskeridirektoratet region vest, innstillingen fra fiskeridirektoratet og kravet om tilleggsutredninger fra Miljdirektoratet har blitt satt i system og finnes...

Et nytt industrieventyr?

Landbasert oppdrett kan bli et nytt industrieventyr, for utstyrsprodusentene. I stedenfor opphopning av forurensning langs norskekysten for å produsere mat til rike asiatere og europeere, kan maten produseres lokalt, dvs. nærmere forbrukeren, i landbaserte anlegg. Anders M. Gjendemsjø, leder for...

Fullskala test av Engebøforekomsten

Man kan aldri være helt sikker på hva som skjuler seg dypt inne i fjellet. Ihvertfall er det sikkert at Havforskningsinstituttets gruveteam ikke vet. For å være på den sikre siden (føre-var), bør forekomsten derfor utvinnes i sin helhet og innholdet analyseres. Først da vet man nøyaktig hva man har...

Bruksområde for 100 % deponiavgang - Kunstige rev

Deponiavgang kan benyttes til å produsere kunstige rev. Behovet for kunstige rev er tilnærmet ubegrenset. Spesielt stort er behovet i nærheten av de ca. 1100 oppdrettslokasjonene man har idag, hvor de naturlige levevilkårene for viltlevende biota er sterkt redusert. Det er i første omgang snakk om...

Deep Space Industries

Grunnleggeren av Nautilus Minerals, verdens første Deep Sea Mining prosjekt, har allerede begynt å posisjonere seg i Deep S pace Industries, som planlegger å utvinne mineraler på forbipasserende asteroider allerede i 2016. Det store spørsmålet er hva som kreves av føre-var prinsippet?...

Gruveteamets ekspertiseområde

Formannen i gruveteamet har gjort seg noen føre-var tanker om bunntrålingens ødeleggelse av korallrev og annet liv på bunnen: "Bunntråling og skjellskraping tar livet av mer fisk og andre organismer enn det som tas opp med disse redskapene. Det er også påvist at denne typen av fiske har ødelagt...

Vesentlige miljøutfordringer i havbruksnæringen

Riksrevisjonen har revidert havbruksnæringen og gitt ut en rapport i 2012. Her er et kort utdrag: "Havbruksnæringen i Norge har vokst betydelig over flere år og utgjør en viktig næring og arbeidsplass. Riksrevisjonens undersøkelse viser at den sterke veksten også har betydelige miljømessige...

Bruksområde for titandioksid - belegging av oppdrettsmerder i betong

Nå har Havforskningsinstituttet klart å bytte ut "vet ikke", "kan kanskje være litt mulig", "usikkert om smitte kan overføres" med "ok, det har skjedd 1 gang". Undersøkelsene startet etter en rømning i 2012. Så, etter 3 år med grubling, kom svaret. Mange "kanskje" og "vet ikke" kunne vært spart om...