Miljøvern

Nyheter

Livsløpsanalyse for li-ion batterier til elferger

Fra tu.no 10 januar 2017:   Miljøbelastningen er spart inn etter 1,4 måneder Livsløpsanalysen har tatt for seg utslipp fra både anleggsmaskinene under gruvedrift og utvinning av metaller, framstilling og prosessering av kjemikalier og andre innsatsfaktorer.   I tillegg er...

GESAMP

The Joint Group of Experts on the Scientific Aspects of Marine Environmental Protection (GESAMP) is an advisory body, established in 1969, that advises the United Nations (UN) system on the scientific aspects of marine environmental protection. The Technical Secretaries of the nine UN agencies IMO,...

Predicted no-effect concentration (PNEC)

Definition: "The predicted no-effect concentration (PNEC) is the concentration below which exposure to a substance is not expected to cause adverse effects." "Establishment of a list of Predicted No Effect Concentrations (PNECs) for naturally occurring substances in produced...

Sanddekket over de forurensede massene ved Malmøykalven holder mål

"De forurensede massene som ligger tildekket av sand ved Malmøykalven, er tilfredsstillende isolert fra miljøet rundt. Det viser en undersøkelse av seks sedimentkjerner som er tatt i det omstridte deponiet i Oslofjorden." "Den totale konsentrasjonen av metaller i sanddekket over de forurensede...

Rensing av gruvevann uten bruk av kjemikalier

"SINTEF står bak en ny renseteknologi som gir mer effektiv rensing, mindre energiforbruk og lavere vannforbruk ved gruvedrift." "I dag er det vanlig å bruke kjemikalier til rensing av gruvedriftsvann. Ettersom verken membran- eller elektrokoagulasjonsteknologi bruker kjemikalier, vil...

Kunstig nedkjøling av jorda

I etterkrigstiden, og spesielt fra 1960 tallet og utover 80 tallet økte de menneskeskapte utslippene til atmosfæren i rekordfart. Hovedsaklig besto utslippene av aerosoler fra forbrenning av fossilt brennstoff. Høye skorsteiner "løste" på den tiden problemene med lokal forurensning. Disse økende og...

Solaktiviteten de siste 1000 årene

Gjennom de siste 1000 årene har det vært registrert flere epoker med både høy og lav solintensitet. De siste 50 årene har vi hatt høy solintensitet og denne perioden har blitt kalt "Modern Maximum". Solflekker (sunspots) er magnetiske solstormer ved solas overflate. Disse har en intens...

Norges mål og forpliktelser for klimagassutslipp

Norge har forpliktet seg til å redusere de gjennomsnittlige klimagassutslippene med 84% målt i forhold til egne utslipp i 1990 etter at Kyoto II ble undertegnet. Denne avtalen gjelder for perioden 2013-2020. Norge kan delvis innfri sine Kyotoforpliktelser ved hjelp av såkalte fleksible...

Limakonferansen om sjødeponi juni 2015

GESAMP International Workshop on the Impacts of Mine Tailings in the Marine Environment - Lima, Peru 10-12 June 2015   Bidrag: Miljøverndepartementet om tillatelsen i Engebø: Granting the permit for a new rutile mine with placing of tailings in a fjord Bidrag: Sintef om...