Støtteordninger

Nyheter

Kommunale næringsfond

11 millionar kroner til kommunale næringsfond "Midlane til kommunale næringsfond er svært viktige for å auke handlingsrommet til kommunane når dei skal støtte etablerarar og lokalt næringsliv."   Retningslinjer for bruk og forvaltning av kommunale næringsfond (standardregler)  Alle...

Såkornfond

– For å utvikle ny virksomhet trengs det egenkapital i såkornfasen. De nye såkornfondene skal bidra til det. Her samarbeider offentlig og privat kapital om å styrke satsingsvillige og innovative bedrifter over hele landet. Staten bidrar med halvparten av de totalt 600 millioner kronene i fondene,...

Elkem Solar får Enovastøtte til silisium-forprosjekt

"Elkem Solar annonserte i september at de ønsker å gjenåpne deler av den tidligere REC-fabrikken på Herøya i Porsgrunn for å produsere silisiumblokker til solcelleproduksjon. Kjøpet betinger imidlertid at Elkem Solar skal bruke seks måneder på å få oversikt over behovet for teknologiutvikling og...

Global aluminiumsproduksjon

"I 2011 var den globale produksjonen av primæraluminium om lag 44 millioner tonn. Hydros primærproduksjon i 2011 var nærmere 2 millioner tonn, noe som tilsvarer 4,5 prosent av verdensproduksjonen." For å produsere 1 tonn aluminium medgår det ca. 2 tonn alumina som igjen bruker 4-7 tonn...

CO2-lagring og miljøbesparende aluminaproduksjon i Gudvangen

"Anortositt og forskjellige varianter av mangeritt (vanlig bergart i Lofoten) kan tenkes å få interesse i framtiden for CO2‐basert mineralprosessering, avhengig av hvordan denne teknologien utvikler seg videre og av framtidig tilgjengelighet av gass/CO2. Men ut fra hva som er kjent...

380 klima-millioner til kobber-revolusjon

"Enova gir 380 millioner i investeringsstøtte til Glencore Nikkelverk i Kristiansand. Pengene skal brukes til å delfinansiere et helt nytt elektrolyseanlegg som på sikt kan gjøre verdens kobber- og sinkproduksjon betraktelig mer klimavennlig." "Energibruken kan reduseres med hele 35 GWh ved...

Klimateknologifondet

"Siden 2013 har Regjeringen økt innskuddet til Klimateknologifondet. Fondet vil øke til 62,75 mrd. i 2016, i stedet for 50 mrd. som opprinnelig var planen." Nå foreslår regjeringen å øke bevilgningene ytterligere med flere milliarder kroner for 2016: "Solberg sier bevilgningsforslaget vil komme i...

CLIMIT

"CLIMIT er eit nasjonalt program for forsking, utvikling og demonstrasjon av teknologiar for fangst, transport og lagring av CO2. I tillegg er det etablert to forskningssentre for miljøvenleg energi (FME) innan CO2-fangst og -lagring." "CLIMIT er eit nasjonalt program for forsking, utvikling og...

Regjeringens næringspolitikk

Fra Prop. 1 S (2013–2014):   1.3.5 En strategi for miner alnæringen "Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard er statens sentrale fagetat for forvaltning og utnyttelse av mineralressursene i Norge inkludert på Svalbard. Etaten skal styrkes for bedre å...

Bauxite - Alumina - Aluminium

"Aluminium oxide (alumina) is extracted from bauxite in a refinery. Alumina is then used to produce primary aluminium." "4-7 metric tons of bauxite = 2 metric tons of alumina = 1 metric ton of aluminium."   "While much of the mining sector’s focus has been on the iron ore market, bauxite has...