Lithium

Nyheter

95% Li2O til USD 14250 pr tonn

STRONG LITHIUM PRICE SIGNS FOR 2017 SHOW REAL DEMAND STORY "The contract Galaxy has signed is binding and includes a $15/tonne premium for every 0.1% Li2O the company’s spodumene can reach up to 6.0% Li2O. For example, the lowest price that the company is guaranteed to receive is $830/tonne for...

Ulike scenarioer for lithium-etterspørsel frem mot 2030

Sist editert: 2017-02-16 Oppsummering: 3 ulike scenario viser følgende etterspørselsvekst for lithiumsprodukter, hovedsaklig Li2CO3: Med 2016 som basisår og en produksjon på ca. 120 kt Li2CO3, får man en økning på...

Livsløpsanalyse for li-ion batterier til elferger

Fra tu.no 10 januar 2017:   Miljøbelastningen er spart inn etter 1,4 måneder Livsløpsanalysen har tatt for seg utslipp fra både anleggsmaskinene under gruvedrift og utvinning av metaller, framstilling og prosessering av kjemikalier og andre innsatsfaktorer.   I tillegg er...

Garnet solid-state electrolyte/Li metal interface

Publisert på tu.no 8. januar 2017: Ny metode gir bedre ytelse fra faststoff-batterier Forskere ved A. James Clark School of Engineering og University of Maryland Energy Research Center  hevder  å ha løst et problem knyttet til litiumionbatterier uten flytende elektrolytt – som kan gi...

Biprodukter Keliber

Lithiumsforekomsten inneholder biproduktene analcime og columbite. Med produksjon av 9000 tonn Li2CO3 pr. år blir produksjonen av analcime og columbite estimert til hhv. 100 000 tonn og 24 tonn. Analcime har en markedsverdi på ca. 275 USD/tonn mens columbite har en markedsverdi på ca. 250 000...

Nanolithia cathode battery

Fra Massachusetts Institute of Technology, July 25, 2016 New lithium-oxygen battery greatly improves energy efficiency, longevity New chemistry could overcome key drawbacks of lithium-air batteries.   Conventional lithium-air batteries draw in oxygen from the outside air to...

Hvordan økt lithiumkostnad påvirker prisen på en EV battericelle

I dag utgjør lithium mindre enn 3% av den totale kostnaden for en battericelle. Dersom Lithiumprisen stiger fra dagens nivå på ca. 7500 USD pr. tonn til ca. 50 000 USD/tonn vil battericellekostnaden stige med ca. 15% fremkommer det av en ny rapport utarbeidet av Carnegie Mellon...

Finnish research opens up new possibilities for Li-ion batteries

Fra goodnewsfinland.com 17. februar 2016   Finnish research opens up new possibilities for Li-ion batteries - Scientists at the University of Eastern Finland have found a solution to a problem concerning the low electric conductivity of new materials used in Li-ion...

Transition to Metal Oil

"The true catalyst for the lithium revolution will be the exact same event that forged oil's energy crown... It's going to come down to how soon Musk can produce his cars for the middle class. After all, not all of us have an extra $100,000 handy to pick up the Model S or Model X...