Offentlig Elektronisk Postjournal (OEP)

Nyheter

Yrkesfiske i Førdefjorden

Ifølge Fiskeridirektoratets statistikkbank er det ikke utdelt noen ervervstillatelser for yrkesfiske i Førdefjorden. Det stemmer bra med landingsstatistikken for Førde i 2014: 0 kg. Engasjementet til Norges Fiskarlag i sjødeponisaken i Førdefjorden er mildt sagt oppsiktsvekkende stort. Fiskarlaget...