Forskning og innovasjon

Nyheter

100 Innovations in the Mining Industry

Minalliance, a Montreal-based organization created jointly by the Québec Mineral Exploration Association and the Québec Mining Association, has published an ebook listing 100 technological improvements in exploration and mining.   "Some of the innovations highlighted include: #3...

VAMOS - Viable Alternative Mine Operating System

"The European Union consumes about 25-30% of the world’s metal production, whereas the extraction of metals in the EU accounts only for about 3% of the world’s ore production. Despite the efforts to develop recycling technologies and material science, dependency on metal imports is growing every...

MINATURA2020 – Mineral Deposits of Public Importance

"Brussels 12 June 2015 - A new EU project entitled MINATURA2020 – Developing a concept for a European minerals deposit framework, funded within the European Commission’s Horizon 2020 Programme, was launched in the beginning of 2015 as a response to social needs to safeguard mineral deposits of...

Designdrevet innovasjonsprogram (DIP)

"Designdrevet innovasjonsprogram (DIP) gir økonomisk støtte til å gjennomføre idéfasen av en innovasjonsprosess. Målet for prosjektet må være å utvikle nye produkter eller tjenester. Forutsetningene er at brukerne involveres i idéfasen og at designere er med helt fra starten.   Det kan...

BIA - Brukerstyrt innovasjonsarena

"BIA skal fremme norsk næringslivs evne og vilje til innovasjon gjennom å støtte FoU-prosjekter som tar utgangspunkt i bedriftenes egne strategier og utfordringer, uavhengig av område eller tema.   BIA organiserer en åpen konkurransearena for "Innovasjonsprosjekter i næringslivet" der...