Forskning

Nyheter

Garnet solid-state electrolyte/Li metal interface

Publisert på tu.no 8. januar 2017: Ny metode gir bedre ytelse fra faststoff-batterier Forskere ved A. James Clark School of Engineering og University of Maryland Energy Research Center  hevder  å ha løst et problem knyttet til litiumionbatterier uten flytende elektrolytt – som kan gi...

Nanolithia cathode battery

Fra Massachusetts Institute of Technology, July 25, 2016 New lithium-oxygen battery greatly improves energy efficiency, longevity New chemistry could overcome key drawbacks of lithium-air batteries.   Conventional lithium-air batteries draw in oxygen from the outside air to...

Innspill, innsigelse, innstilling og tilleggsutredninger i Engebøprosjektet

Innspill, innsigelse, innstilling og tilleggsutredninger Sammenhengen mellom de mange rådene og innspillene fra gruveteamet, innsigelsen fra Fiskeridirektoratet region vest, innstillingen fra fiskeridirektoratet og kravet om tilleggsutredninger fra Miljdirektoratet har blitt satt i system og finnes...

Removal of Dissolved Al and Ca in Si by SiO2 Additions and Mechanical Stirring

"In the oxidative refining of metallurgical grade silicon the loss of Si to the slag in the form of SiO2 is an economical concern. The purpose of this report is to investigate the possibility of using SiO2 and mechanical stirring to remove Ca and Al as a substitute to the oxidative refining. In the...

EWMA inviterer til dialogmøte i Kirkenes 10-12.11.15

"Environmental Waste Management (EWMA) er en kunnskapskluster som fokuserer på forskning og utdanning knyttet til petroleums- og mineralindustri i arktiske miljø." "Vi trenger industri og mineralnæring, men vi er også på vei mot null-utslippssamfunnet? Hva betyr det for mineralnæringen? Kan de...

Påvirket bunnareal og sjøvannsvolum fra sjødeponi og oppdrettslokasjon

Oppdrettslokasjon: Påvirkning på bunnfauna er påvist 1800 meter fra et oppdrettsanlegg, dvs. på bunnen. Forutsatt at strømretningen skifter retning med jevne mellorom, gir dette et påvirket sjøbunnareal på 10,2 km2.    Strømningshastigheten er i de øvre vannlagene i snitt 8,4...

Aranda-Mastin process

"The new multi-product process gives potential for almost full utilization of the mineral resource while reducing waste production. Furthermore, the process utilises approximately 500,000 tonnes of CO2 per million tonne of alumina. This CO2 can either be stored safely and/or utilised as part of...

Innovation in high-temperature CO2 capture

"New innovative high-temperature sorbent from the projects CO2SORB will be of interest for future development of Calcium-looping technologies for both post and pre-combustion CO2 capture." "Among the high temperature solid sorbents capable of reacting with CO2 at high temperature, natural CaO-based...